Fixtures in 2017 Division 6

Saturday 26th August
13:00 Beckington 2 v Heytesbury & Sutton Veny 2
13:00 Erlestoke v Devizes 2
13:00 Marshfield 2 v Bradford-on-Avon 2
13:00 Potterne 4 v Winsley 2
13:00 Wilcot v Burbage & Easton Royal 3
Saturday 2nd September
13:00 Bradford-on-Avon 2 v Potterne 4
13:00 Burbage & Easton Royal 3 v Beckington 2
13:00 Devizes 2 v Wilcot
13:00 Heytesbury & Sutton Veny 2 v Erlestoke
13:00 Winsley 2 v Marshfield 2

Actions Required

Bradford-on-Avon 2 v Beckington 2 - result to be confirmed

Devizes 2 v Marshfield 2 - result to be confirmed

Potterne 4 v Erlestoke - result to be entered

Winsley 2 v Wilcot - result to be entered

Heytesbury & Sutton Veny need to log in to see pending messages.