Result - Corsham 4 v Heytesbury & Sutton Veny - 01 Sep 2012

Heytesbury & Sutton Veny won by forfeit

League Points

Team Result Batting Bowling Other Total
Corsham 4 0 0 0 -10 -10
Heytesbury & Sutton Veny 0 0 0 20 20