Result - Westinghouse 2 v Heytesbury & Sutton Veny - 18 Aug 2012

Innings of Heytesbury & Sutton Veny.

234-5 off 45.0 overs.

Heytesbury & Sutton Veny: Hares 112* Kitley 50

Westinghouse 2: A Day 12-0-63-3 N Tingley 6-1-17-1

Innings of Westinghouse 2.

49-10 off 41.0 overs.

Heytesbury & Sutton Veny: Barnes 12-5-14-4

Heytesbury & Sutton Veny won by 185 runs

League Points

Team Result Batting Bowling Other Total
Westinghouse 2 0 0 2 0 2
Heytesbury & Sutton Veny 10 6 9 0 25