Fixtures in 2019 Division 1

Saturday 4th May
13:00 Chippenham 2 v Malmesbury
13:00 Corsham 2 v Swindon 2
13:00 Marlborough v Great Bedwyn
13:00 Nationwide House v Avebury
13:00 Winsley v Beckington
Saturday 11th May
13:00 Avebury v Winsley
13:00 Beckington v Nationwide House
13:00 Great Bedwyn v Corsham 2
13:00 Malmesbury v Marlborough
13:00 Swindon 2 v Chippenham 2
Saturday 18th May
13:00 Beckington v Avebury
13:00 Corsham 2 v Chippenham 2
13:00 Marlborough v Swindon 2
13:00 Nationwide House v Malmesbury
13:00 Winsley v Great Bedwyn
Saturday 25th May
13:00 Avebury v Corsham 2
13:00 Chippenham 2 v Marlborough
13:00 Great Bedwyn v Beckington
13:00 Malmesbury v Winsley
13:00 Swindon 2 v Nationwide House
Saturday 1st June
13:00 Avebury v Great Bedwyn
13:00 Beckington v Malmesbury
13:00 Marlborough v Corsham 2
13:00 Nationwide House v Chippenham 2
13:00 Winsley v Swindon 2
Saturday 8th June
13:00 Chippenham 2 v Winsley
13:00 Corsham 2 v Nationwide House
13:00 Malmesbury v Avebury
13:00 Marlborough v Beckington
13:00 Swindon 2 v Great Bedwyn
Saturday 15th June
13:00 Avebury v Swindon 2
13:00 Beckington v Chippenham 2
13:00 Great Bedwyn v Malmesbury
13:00 Nationwide House v Marlborough
13:00 Winsley v Corsham 2
Saturday 22nd June
13:00 Chippenham 2 v Great Bedwyn
13:00 Corsham 2 v Beckington
13:00 Marlborough v Avebury
13:00 Nationwide House v Winsley
13:00 Swindon 2 v Malmesbury
Saturday 29th June
13:00 Avebury v Chippenham 2
13:00 Beckington v Swindon 2
13:00 Great Bedwyn v Nationwide House
13:00 Malmesbury v Corsham 2
13:00 Winsley v Marlborough
Saturday 6th July
13:00 Avebury v Nationwide House
13:00 Beckington v Winsley
13:00 Great Bedwyn v Marlborough
13:00 Malmesbury v Chippenham 2
13:00 Swindon 2 v Corsham 2
Saturday 13th July
13:00 Chippenham 2 v Swindon 2
13:00 Corsham 2 v Great Bedwyn
13:00 Marlborough v Malmesbury
13:00 Nationwide House v Beckington
Sunday 14th July
13:00 Winsley v Avebury Moved from 13/07/2019
Saturday 20th July
13:00 Avebury v Beckington
13:00 Chippenham 2 v Corsham 2
13:00 Great Bedwyn v Winsley
13:00 Malmesbury v Nationwide House
13:00 Swindon 2 v Marlborough
Saturday 27th July
13:00 Beckington v Great Bedwyn
13:00 Corsham 2 v Avebury
13:00 Marlborough v Chippenham 2
13:00 Nationwide House v Swindon 2
13:00 Winsley v Malmesbury
Saturday 3rd August
13:00 Chippenham 2 v Nationwide House
13:00 Corsham 2 v Marlborough
13:00 Great Bedwyn v Avebury
13:00 Malmesbury v Beckington
13:00 Swindon 2 v Winsley
Saturday 10th August
13:00 Avebury v Malmesbury
13:00 Beckington v Marlborough
13:00 Great Bedwyn v Swindon 2
13:00 Nationwide House v Corsham 2
13:00 Winsley v Chippenham 2
Saturday 17th August
13:00 Chippenham 2 v Beckington
13:00 Corsham 2 v Winsley
13:00 Malmesbury v Great Bedwyn
13:00 Marlborough v Nationwide House
13:00 Swindon 2 v Avebury
Saturday 24th August
13:00 Avebury v Marlborough
13:00 Beckington v Corsham 2
13:00 Great Bedwyn v Chippenham 2
13:00 Malmesbury v Swindon 2
13:00 Winsley v Nationwide House
Saturday 31st August
13:00 Chippenham 2 v Avebury
13:00 Corsham 2 v Malmesbury
13:00 Marlborough v Winsley
13:00 Nationwide House v Great Bedwyn
13:00 Swindon 2 v Beckington